• Lietuvių
 • English

Manufuture.lt

Klaida
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://www.rssmix.com/u/3792855/rss.xml
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://www.rssmix.com/u/3792855/rss.xml
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://ec.europa.eu/research/rss/whatsnew-1090.xml
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://ec.europa.eu/research/rss/whatsnew-1090.xml

ETP Ateities gamyba

Europos technologijų platforma „ManuFuture“ (toliau - ETP „Ateities gamyba“) buvo įkurta siekiant užtikrinti visai ES šalių apdirbamajai pramonei aktualių konkurencingumo didinimo problemų sprendimą priemonėmis, leidžiančiomis pereiti nuo konkuravimo kaštų mažinimu (pigi darbo jėga, gamybos automatizavimas) prie konkuravimo kuriamos pridėtinės vertės didinimu (aukšti gamybos kokybės parametrai, energijos ir resursų efektyvus panaudojimas, nuolatinis gamybos atnaujinimas, lankstumas, nauji verslo modeliai, išvystyti žmogiškieji ištekliai).

ETP „Ateities gamyba“ mobilizuoja visas suinteresuotas šalis, kurios turi bendrą ilgalaikę viziją apdirbamosios pramonės vystymui. Šios vizijos pagrindu yra parengtas ir įgyvendinamas Strateginis platformos veiksmų planas, kuriuo siekiama tiek užtikrinti gamybinės pramonės konkurencingumą, tolesnį esamų gamybinių technologijų vystymą bei naujų technologijų orientuotų į aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą komercializavimą, tiek ir viešinti bei populiarinti gamybą kaip veiklą, kuriančią visuomenei būtinas medžiagas ir produktus, užtikrinančius materialinę, kultūrinę bei socialinę visų visuomenės sluoksnių gerovę.

Didžioji dalis praktinių ETP „Ateities gamyba“ veiklų yra susiję su priemonių skatinančių mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas valdymu, siekiant pertvarkyti Europos apdirbamąją pramonę dviem lygmenimis: tiek politiniu (ateities gamybos vizijos plėtojimas, tikslų, numatytų ES strateginiuose dokumentuose, įgyvendinimas ir pan.), tiek tiekveiklos (pasinaudojant visa įmanoma mokslo ir technologijų sinergija ir atliepiant atskirų sektorių bei pramonės šakų iškeltas problemas).

ETP „Ateities gamyba“ misija – pasiūlyti, išplėtoti ir įgyvendinti moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagrįstą strategiją, galinčią paspartinti pramonės perėjimą prie didelės pridėtinės vertės produktų, procesų ir paslaugų, užtikrinti darbo vietas aukštos kvalifikacijos specialistams ir reikšmingą pasaulinės gamybos produkcijos dalį žiniomis grindžiamoje ekonomikoje.

ETP „Ateities gamyba“ bendrieji uždaviniai:

 • didinti ES pramonės konkurencingumą ir tvarumą globaliame pasaulyje, pasitelkus mokslinius tyrimus ir inovacijas, siekiant laiku vystyti naujas žiniomis pagrįstas gamybos technologijas ir sistemas:
  • konkurencingos ir tvarios gamyklos;
  • pramonės automatika, mašinos ir robotika;
  • pramonės projektavimo ir gamyklų valdymo programinė įranga;
 • paremti strategijos „Europa 2020“ tikslus dėl pažangios, ekologiškos ir integracinės ekonomikos:
  • energiją ir išteklius tausojantys gamybos procesai;
  • socialiai tvarios, saugios ir patrauklios darbo vietos;
  • pažangiųjų technologijų įmonės, vykdančios inovacinę gamybą;
 • paremti ES pramonės politikos tikslus (Europos Komisijos komunikatas dėl pramonės politikos, 2012 m. spalis):
  • iki 2020 m. padidinti ES pramonės BVP dalį nuo 16 proc. iki 20 proc.;
  • iki 2020 m. padidinti pramonės investicijų į įrangą dalį nuo 6 proc. iki 9 proc.;
  • užtikrinti technologijų perkėlimą ir mokymus gamybos sektoriuose;
 • palaikyti ES prekybos ir investicijų politiką:
  • ES išlieka pasaulio prekybos lyderė, kurios prekybos prekėmis dalis yra 15–20 proc.

Research and innovation in Lithuania

Industrial research

Research policy and International cooperation

Science, business and society

Our website is protected by DMC Firewall!