• Lietuvių
 • English

Manufuture.lt

Klaida
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://www.rssmix.com/u/3792855/rss.xml
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://www.rssmix.com/u/3792855/rss.xml
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://ec.europa.eu/research/rss/whatsnew-1090.xml
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://ec.europa.eu/research/rss/whatsnew-1090.xml

Lietuvos NTP „Ateities gamyba“

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra" iniciatyva 2006 m. birželio 21 dieną įsteigta nacionalinė technologijų platforma „Ateities gamyba“ (toliau - NTP „Ateities gamyba“), priklausanti analogiškos paskirties ES „skėtinei" technologijų platformai. Technologijų platforma - tai savanoriškas verslo įmonių ir mokslo institucijų atstovų susivienijimas, kurio tikslas - užtikrinti inžinerinės pramonės konkurencingumą ateityje globalios ekonomikos sąlygomis sutelkiant tam reikalingus resursus bei pastangas.

Šiuo metu Lietuvos inžinerinė pramonė pagal sukuriamą BVP dalį yra viena svarbiausių apdirbamosios pramonės šakų Lietuvoje, todėl jos konkurencingumas bei sėkminga plėtra yra labai svarbūs visos šalies ūkiui. NTP „Ateities gamyba“ įkurta siekiant pokyčių Lietuvos inžinerinėje pramonėje (t. y. metalų apdirbimo, mašinų gamybos, automobilių, elektrotechnikos ir elektronikos sektoriuose) bei kituose apdirbamosios pramonės sektoriuose, kurie su inžinerine pramone yra susiję naudojamais įrenginiais, įrankiais, technologijomis, MTEP ar žmogiškaisiais ištekliais. Pagrindiniai NTP „Ateities gamyba“ siekiai – naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimas, modernių verslo modelių, pažangios pramonės inžinerijos, naujų technologijų ir mokslo taikymas gamyboje, pažangius tyrimus užtikrinanti infrastruktūra ir švietimas. Be to, tikimasi, jog NTP „Ateities gamyba“ veiklos tiesiogiai ir netiesiogiai paskatins kitų susijusių apdirbamosios pramonės šakų (pvz., maisto pramonės, medžio apdirbimo pramonės, t.t.) ir nacionalinės švietimo sistemos plėtrą.

 

Lietuvos pramonės ir mokslo atstovai, įkurdami nacionalinę technologijų platformą „Ateities gamyba", siekia deramai prisidėti prie sudėtingo uždavinio sprendimo - ką ir kaip reikia daryti, kad Lietuvoje stiprėtų konkurencinga aukštos pridėtinės vertės produkcijos gamyba, daugėtų gerai apmokamų darbo vietų, kad augtų ir šalyje įsitvirtintų jos didžiausias turtas - kvalifikuoti, kūrybingi ir darbštūs jos žmonės. „Ateities gamyba" yra atvira visiems, remiantiems jos tikslus ir norintiems prisidėti prie jų įgyvendinimo, todėl kviečiame į bendrą darbą!

LINPRA prezidentas (2004-2014) V. Šleinota


 

NTP "Ateities gamyba" numatomos prioritetinės veiklos kryptys

 • Lietuvos pramonės sektorių raidos įžvalga ir prioritetinių pramonės sektorių konkurencingumo užtikrinimo priemonių strateginės programos sudarymas;
 • Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros prioritetų formavimas ir infrastruktūros kūrimas;
 • Inovatyvių didelės pridėtinės vertės produktų ir procesų kūrimas ir diegimas (ypač SVV įmonėse);
 • Naujų verslo modelių (įmonių ir regioninis bendradarbiavimas, gamybos atkėlimas į Lietuvą ir iškėlimas iš jos) kūrimas;
 • Visų lygių profesinio rengimo kokybės užtikrinimas pagal pramonės poreikius ir aukštos kvalifikacijos naujų darbo vietų kūrimo skatinimas;
 • Socialinio dialogo, kaip įmonių konkurencingumo didinimo įrankio, plėtojimas.

NTP "Ateities gamyba" nauda įmonėms

 • Galimybė dalyvauti ir įtakoti formuojant Lietuvos pramonės politiką, MTEP ir profesinio mokymo plėtrą;
 • Galimybė sekti makroekonominius ir mikroekonominius sektoriaus procesus, efektyviau reaguoti į rinkos pokyčius;
 • Galimybė geriau išnaudoti pramonės ir mokslo bendradarbiavimo privalumus; mažinti atotrūkį  tarp smulkių aukštų technologijų įmonių ir didesnių tradicinės gamybos įmonių;
 • Didesnės galimybės gauti Europos, Lietuvos ir kitų (įskaitant privačius) fondų finansinę paramą ir kitus resursus, reikalingus didinant įmonių konkurencingumą ir verslo internacionalizavimą;
 • Galimybė realizuoti "vertikalius" sektorinius projektus kaip pilotinius technologinės platformos projektus.

Research and innovation in Lithuania

Industrial research

Research policy and International cooperation

Science, business and society

Our website is protected by DMC Firewall!